ผลิตภัณฑ์

IEC

จำนวนผลิตภัณฑ์ 4 ชิ้น

สีเคลือบเงา ไออีซี

เหมาะสำหรับทาบนผิวเหล็ก หรือพื้นผิวไม้

สีรองพื้นกันสนิม ไออีซี

เหมาะสำหรับทารองพื้นผิวเหล็กทั่วไป

สีรองพื้นกันสนิมส้ม ไออีซี

สีรองพื้นงานโลหะที่ใช้กับงานหนักอย่างมีประสิทธิภาพ

สีรองพื้นไม้กันเชื้อรา ไออีซี

เหมาะสำหรับทารองพื้นผิวไม้ทั่วไป