ผลิตภัณฑ์

Big Boy

จำนวนผลิตภัณฑ์ 3 ชิ้น

สีน้ำอะครีลิค บิ๊กบอย สำหรับทาภายนอกและภายใน

เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวภายนอกและภายในอาคาร

สีน้ำอะครีลิค บิ๊กบอย สำหรับทาภายใน

เหมาะสำหรับทาตกแต่งพื้นผิวภายในอาคาร

สีีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง บิ๊กบอย

เหมาะสำหรับเป็นสีรองพื้นปูนใหม่ ทั้งภายในและภายนอก