สีรองพื้นปูนใหม่ IEC ALL SEASONS

IEC Exterior Acrylic Emulsion

คุณลักษณะ          

เป็นสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ที่ทำจากอะครีลิคเรซิ่นที่มีคุณภาพสูง สามารถทนต่อความเป็นด่างจากปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบหรือคอนกรีต จึงป้องกันสีทับหน้า มิให้สีเป็นรอยด่างได้เป็นอย่างดี อีกทั้งมีน้ำยาป้องกัน เชื้อรารวมอยู่ด้วย
การใช้งาน            

เหมาะสำหรับเป็นสีรองพื้นปูนใหม่ โดยเฉพาะปูนฉาบ กระเบื้องแผ่นเรียบทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ข้อมูลทางเทคนิค

- ประเภทของสี                               อะครีลิคแท้ 100%        
- เฉดสี                                           ขาว
- ลักษณะฟิล์มสี                               ด้าน                                       
- ความถ่วงจำเพาะ                          1.35 – 1.40
- เนื้อสีโดยปริมาตร                         30 - 34 %                    
- เนื้อสีโดยน้ำหนัก                           51 - 53 %
- ระยะเวลาแห้ง                               แห้งผิว : 30 นาที     แห้งแข็ง : 2 ชั่วโมง     แห้งทาทับได้ : 2 ชั่วโมง
- การคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี                35 - 40 ตารางเมตร / แกลลอน / เที่ยว
- ความหนาของฟิล์มเปียก                100 - 110 ไมครอน
- ความหนาของฟิล์มเมื่อแห้ง           30 - 35ไมครอน
คุณสมบัติของฟิล์มสี

วิธีการใช้งาน
- อุปกรณ์                                         ทาด้วยแปรง , ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่น
- ส่วนผสมเจือจาง                            น้ำสะอาด
- การผสมก่อนใช้งาน                       ผสมน้ำ 10 – 20% โดยปริมาตร (อัตราส่วนดังกล่าวเป็นอัตราโดยเฉลี่ย จากการใช้งาน จริง การผสมน้ำให้ทำเมื่อต้องการปรับสภาพความข้นเหลวให้เหมาะสมกับสภาพการใช้ งานตามสภาพอุณหภูมิอากาศและความชื้นสัมพัทธ์)
ระบบการทาสี

-การเตรียมพื้นผิว                            พื้นผิวต้องแห้งและสะอาดปราศจากฝุ่น ผง สนิม และคราบไข
- ระบบสีรองพื้น                              ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง IEC ALL SEASONS 1 เที่ยว ทาทับหน้าด้วยสี น้ำอะครีลิค IEC ALL SEASONS  2 เที่ยว

 


การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง : รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสี ถูกนำไปใช้ในภาวะแตกต่างกัน เราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นสิ่งใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้นบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูล โดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า

มอก.272-2549