ลูกค้าสัมพันธ์

 

บูรณะศาลเจ้าแม่เนี้ยว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

24 พ.ย. 2559

ทางบริษัทฯ ได้มีโอกาสมาช่วยบูรณะและทาสีใหม่ที่ศาลเจ้าแม่เนี้ยว อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีอายุเก่าแก่มากกว่า 180 ปี