ติดต่อเรา

 

บริษัท สี ไอ.อี.ซี เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 10/14 หมู่ 4 ซอยเทศบาล15/1 ตำบลอ้อมใหญ่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73160
โทรศัพท์ 0-2812-6796-7, 0-2429-7240-3
โทรสาร 0-2429-7244
เลขทะเบียนผู้เสียภาษี 3031554351
E-mail : info@iecpaint.com
Fanpage : https://www.facebook.com/pages/IEC-Paint-Thailand/127047107348611

*ชื่อ-สกุล
Name
*อีเมล
Email
โทรศัพท์
Phone Number
รายละเอียด
Detail
*รหัส
Captcha