เกี่ยวกับเรา

  

ประวัติการก่อตั้ง บริษัท สี ไอ.อี.ซี.เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท สี ไอ.อี.ซี.เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ก่อตั้งมาเป็นเวลายาวนาน ภายใต้ชื่อ บริษัท สหกิจมั่นคง จำกัด โดยเริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 บริหารงานโดยคุณอมรศักดิ์ อัจฉริยะเวชพงศ์ และคุณอธิชา แซ่จิว ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัท

โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคารทุกชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์สีทาอาคารยี่ห้อ ไอ.อี.ซี จนกระทั่งพัฒนาและปรับเปลี่ยนมาเป็นผู้ผลิต ภายใต้ชื่อ บริษัท สี ไอ.อี.ซี.เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งได้จดทะเบียนในนาม บริษัท สี ไอ.อี.ซี.เพนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2547